Ένοπλες Δυνάμεις

Ένοπλες δυνάμεις


Η JMK στο πλαίσιο της ΕΚΕ προσφέρει ομιλίες και εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες των ενόπλων δυνάμεων, από το φυτώριο (Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Ναυτικής Εκπαίδευσης) μέχρι τους ανώτατους αξιωματικούς στο ΓΕΕΘΑ και τη 12η Μεραρχία Πεζικού στον ακριτική Θράκη.

Πιστεύουμε δυνατά ότι είναι οι άνθρωποι στους οποίους οφείλουμε πολλά. Και έχουν ανάγκη από τη στήριξή μας προκειμένου να εμπνευστούν για να κρατήσουν ψηλά το ηθικό και το σθένος τους.

JMK στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Διάλεξη προς τους σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων με θέμα: Η Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση στην Ηγεσία, στο πλαίσιο των εορτασμών των 190 χρόνων λειτουργίας της σχολής.

JMK στην ΣΝΔ (Σχολή Ναυτικών Δοκίμων)

Διάλεξη με θέμα: Η Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση στην Ηγεσία, προς όλες τις τάξεις των Ναυτικών Δοκίμων, τον Α/ΓΕΝ και μέλη του ΑΝΣ.

JMK στο ΓΕΣ /ΓΕΕΘΑ (Πεντάγωνο)

Διάλεξη με θέμα: Η Ανθρωποκεντρική Ηγεσία στον Ελληνικό Στρατό, προς τους Ανωτάτους Αξιωματικούς του Ελληνικού Στρατού, Α/ΓΕΣ και άλλων αξιωματικών του Πενταγώνου.

JMK στην ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχία Πεζικού Έβρου

Διάλεξη με θέμα: Η Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση στη ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχία Πεζικού Έβρου, προς όλους τους αξιωματικούς.

JMK στη ΣΕΝΤ (Σχολή Εξάσκησης Ναυτ. Τακτικής)

Διάλεξη με θέμα: Δημιουργώντας Ηθικούς Ηγέτες και Διαχείριση Κρίσεων προς τους αξιωματικούς της ΣΕΝΤ.

JMK στη ΣΔΕΠΝ (Σχολή Διοίκησης και Επιτελών ΠΝ)

Διάλεξη με θέμα: Η Ανθρωποκεντρική Διοίκηση και Ηγεσία στο ΠΝ, προς τους επιτελείς της ΣΔΕΠΝ.

JMK στη ΔΝΕ (Διοίκηση Ναυτ. Εκπαίδευσης)

Διάλεξη με θέμα: Η Ανθρωποκεντρική Ανάπτυξη Ομάδας στο ΠΝ, προς τους αξιωματικούς του ΚΕΠΑΛ και ΔΝΕ.

JMK στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΠΝ

Διάλεξη με θέμα: Η Ανάπτυξη της Δημιουργικής Σκέψης στο ΠΝ, προς τους αξιωματικούς του ΠΝ στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ΠΝ.

JMK στο ΝΝΑ (Ναυτικό Νοσοκ. Αθηνών)

Διάλεξη με θέμα: Η Αποτελεσματική Επικοινωνία με Συναισθηματική και Κοινωνική Νοημοσύνη, προς τους γιατρούς και το νοσηλευτικό / διοικητικό προσωπικό του ΝΝΑ.

JMK στο ΚΕΠΑΛ (Κέντρο Εκπ/σης Παλάσκας)

Διάλεξη με θέμα: Αναπτύσσοντας Ομάδες στο ΠΝ. Η Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση (ήθος, αρχές, αξίες, χρόνος, άγχος και ενέργεια).

JMK στη Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης

Διάλεξη με θέμα: Ανθρωποκεντρική Ηγεσία στο ΠΝ, προς τους αξιωματικούς του ΠΝ, στη Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης.

JMK στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Διάλεξη προς τους σπουδαστές της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων με θέμα: Ηγεσία & Διοίκηση στο Π.Ν. (Ηγεσίκηση).

JMK στο Πολεμικό Ναυτικό

Διάλεξη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων με θέμα: Ηγεσία και Διοίκηση στο Πολεμικό Ναυτικό (Ηγεσίκηση).

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας για να διερευνήσουμε τις ανάγκες της επιχείρησής σας

BookJMK
DVD JMK

Επικοινωνήστε με τον Γιάννη Καλογεράκη για...

Ενδιαφέρομαι για:

Εδνυναμωτικές και Εμψυχωτικές Ομιλίες, σεμινάρια, Συμβουλευτική, coaching, εκπαιδευτικά προγράμματα. Συνοδοιπόροι μας στο συναρπαστικό ταξίδι της ανθρωποκεντρικής ανάπτυξης οι 50-100.000 περίπου εκπαιδευόμενοι μας κάθε έτος.